Privacy Policy

The Global Wizards, met maatschappelijke zetel te Markt 46, Eeklo met ondernemingsnummer BE0523920655, die in dit geval optreedt als gegevensverwerker, hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy. In deze verklaring willen we u informeren over het beleid van The Global Wizards met betrekking tot de verwerking van gegevens van persoonlijke aard die u verstrekt.

Op bepaalde delen van de website wordt u gevraagd om uw persoonsgegevens op te geven, zoals uw naam, e-mail, adres etc. Het is ook mogelijk dat er zonder uw tussenkomst andere gegevens over uw surfgedrag (bv. Cookies, type internetbrowser, type besturingssysteem) worden verzameld. Als je de website bezoekt, geeft u The Global Wizards toestemming om deze gegevens te verwerken voor de onderstaande doeleinden, in overeenstemming met deze verklaring en de toepasselijke wettelijke vereisten, in het bijzonder die voortvloeien uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 8 december 1992 voor de bescherming van de privacy met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Je garandeert dat de gegevens die je aan The Global Wizards meedeelt op jou betrekking hebben, althans dat je toestemming hebt om deze te gebruiken en mee te delen aan The Global Wizards. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen als je onjuiste gegevens verstrekt.

PROCES DATA

De Global Wizards kunnen de door u verstrekte persoonsgegevens voor verschillende doeleinden gebruiken.

Als u uw toestemming heeft verleend, kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken voor direct marketing, bijvoorbeeld door per e-mail contact met u op te nemen met nieuws van The Global Wizards.

Uw persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor marketingdoeleinden en statistisch onderzoek.

COOKIES

Deze website gebruikt cookies. Een cookie is een klein elektronisch bestand dat de website op de harde schijf van uw computer plaatst wanneer u de website raadpleegt. Een cookie bevat informatie over jou als bezoeker van de website. Cookies worden gebruikt om informatie op te slaan die het gebruik van deze website kan vergemakkelijken. De Global Wizards kunnen dergelijke cookies op uw computer installeren om de overdracht van communicatie via een elektronisch communicatienetwerk te implementeren of te vergemakkelijken of om een ​​dienst te leveren van een informatiebedrijf waar u uitdrukkelijk om hebt verzocht. Zo worden cookies gebruikt om uw taalkeuze te onthouden voor uw volgende bezoek, of om formulieren in te vullen met gegevens die u al eerder heeft ingevoerd.

Het is mogelijk om uw browser in te stellen om cookies te weigeren. Cookies zijn alleen bedoeld om het gebruik van onze website gemakkelijker te maken. U kunt de website ook zonder problemen gebruiken.

JOUW RECHTEN

U kunt op elk moment vragen om uw persoonlijke gegevens te raadplegen en bij te werken.

Indien u niet wenst deel te nemen, kunt u zich verzetten tegen elke verdere verwerking van uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden.

U kunt dit doen door een schriftelijk verzoek te sturen naar The Global Wizards per post naar het bovenstaande adres of per e-mail naar [email protected].

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. Alle geschillen die voortvloeien uit deze voorwaarden vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Gent, België.

INFORMATIE OVER ONLINE GESCHILLENBESLECHTING VOLGENS ART. 14 PARA. 1 VAN DE ODR (ONLINE GESCHILLENBESLECHTINGSREGELING):

De Europese Commissie geeft consumenten de mogelijkheid om online geschillen op te lossen op grond van art. 14 Par. 1 van de ODR op een van hun platforms. Het platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr) dient als een site waar consumenten kunnen proberen om buitengerechtelijke geschillen te beslechten die voortvloeien uit online aankopen en contracten voor diensten.

Scroll naar boven